Home / Kế toán / Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp trong thời gian khó khăn muốn tạm ngưng kinh doanh thì cần phải làm thủ tục gì?

– Thủ tục nào cần với cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch đầu Tư?

*Căn cứ:

– Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

– Khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​

– Khoản 4, Điều 8 Nghị định số: 83/2013/NĐ-CP;

= > Doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp đi vào hoạt động và muốn tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

1 . Thời gian được tạm ngừng tối đa theo quy định:

– Được tạm ngừng tối đa 2 năm

– Mỗi lần tạm ngừng tối đa là 1 năm, và được quyền gia hạn tạm ngừng 1 lần

2 . Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động năm 2017 bao gồm:

a . Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:

– Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu

– Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động

– Quyết định tạm ngừng hoạt động

– Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực

– Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

++++Kết luận:
– Muốn tạm ngừng phải làm đầy đủ thủ tục với cơ quan chức năng Sở Kế hoạch – Đầu tư.
– Trong thời hạn tạm ngừng không phải nộp hồ sơ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN, BCTC…
– Tạm ngừng đủ 1 năm dương lịch thì không phải quyết toán thuế năm, không phải nộp thuế môn bài.
– Tạm ngừng liên quan đến 2 năm dương lịch thì vẫn phải quyết toán thuế năm. Năm dương lịch thứ nhất nộp thuế môn bài cả năm, sang năm thứ 2 – thuế môn bài nộp căn cứ theo thời gian ra kinh doanh.
– Muốn ra kinh doanh trước hạn phải gửi thông báo tới cơ quan thuế và cơ quan quản lý kinh doanh.
– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

Nguồn: WebKetoan

About admin

Check Also

VIDEO 100 CÁCH TĂNG DS BÁN HÀNG

MIỄN PHÍ bộ khóa học 18 video 100 cách tăng doanh số thần kì cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *