Home / Tag Archives: tạm ngừng kinh doanh

Tag Archives: tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp trong thời gian khó khăn muốn tạm ngưng kinh doanh thì cần phải làm thủ tục gì? – Thủ tục nào cần với cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch đầu Tư? *Căn cứ: – Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp …

Read More »