Home / Tag Archives: quyết định

Tag Archives: quyết định

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-moi-nhat

CÔNG TY CỔ PHẦN…                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       …                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Số: …                                                       …, ngày … tháng … năm 2019 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN… Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt …

Read More »