Home / Tag Archives: mẫu 08-mst mới nhất 2019

Tag Archives: mẫu 08-mst mới nhất 2019

Mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế ban hành theo thông tin 95/2016/TT-BTC. Lưu ý: Mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156 được bãi bỏ kể từ ngày 12/08/2016. HƯỚNG DẪN: – Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên …

Read More »