Quy trình 04 bước khi làm báo cáo tài chính

Làm BCTC là quá trình tổng hợp cũng không khó cũng không dễ cho người không biết++ Bước 01: tìm hiểu loại hình công ty doanh nghiệp đang làm sổ sách– Xây dựng: liên quan dự toán và hồ sơ xây dựng phải hiểu và biết đọc dự toán, tính …

Read More »

VIDEO 100 CÁCH TĂNG DS BÁN HÀNG

MIỄN PHÍ bộ khóa học 18 video 100 cách tăng doanh số thần kì cho cửa hàng của bạn.Giảng viên dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua một số công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Read More »

Mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế ban hành theo thông tin 95/2016/TT-BTC. Lưu ý: Mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156 được bãi bỏ kể từ ngày 12/08/2016. HƯỚNG DẪN: – Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên …

Read More »