Home / Bảo hiểm xã hội / Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Điều 3 của Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/01/2019 như sau:

Tải về Nghị định 157/2018/NĐ-CP theo liên kết phía dưới:

NGHỊ ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP (PDF)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *