Home / Kế toán / Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên Mới Nhất 2019

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên Mới Nhất 2019

Mẫu quyết định tăng lương dùng cho công ty/doanh nghiệp khi có quyết định tăng lương, nâng bậc lương, tăng tiền lương cho người lao động.

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc về việc tăng lương định kỳ cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Do đó có thể hiểu rằng, doanh nghiệp được quyền quyết định về việc bao lâu sẽ tăng lương cho người lao động một lần.

Tuy nhiên, mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường (Ví dụ như vị trí “Lao động phổ thông”) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Xem quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tại đây

Do vậy, khi mức lương tối thiểu vùng của các năm tăng lên mà mức lương của người lao động đã thõa thuận trước đó thấp hơn quy định của mức lương tối thiểu vùng thì Doanh nghiệp phải thực hiện tăng lương cho người lao động bằng các hình thức: Quyết định tăng lương hoặc làm Phụ lục hợp đồng lao động.

Tải mẫu Quyết định tăng lương mới nhất (file .docx) phía dưới:

MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG MỚI NHẤT

About admin

Check Also

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

– Doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *