Home / Biểu mẫu / Mẫu giấy đi đường mới nhất

Mẫu giấy đi đường mới nhất

mau-giay-di-duong-moi-nhat

Đơn vị:…….                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận:…….                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm……… đến ngày……… tháng……… năm…………………

  Ngày…. tháng…. năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương …………………đ

Công tác phí ………….đ

Cộng …………………..đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi… Nơi đến…            
Nơi đi… Nơi đến…            

– Vé người ………………………….…..vé        x…………….đ = …………….đ

– Vé cước ……………………………….vé        x…………….đ = …………….đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……..vé        x…………….đ = …………….đ

– Phòng nghỉ ……………………………vé        x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác: ………………………………..đ

  Ngày … tháng … năm …
Duyệt
Số tiền được thanh toán là:………………..

>> Tải mẫu Giấy đi đường mới nhất tại đây

About admin

Check Also

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019

Sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *