Home / Thuế / Mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế ban hành theo thông tin 95/2016/TT-BTC.

TẢI MẪU 08-MST THEO TT 95 TẠI ĐÂY

Lưu ý: Mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156 được bãi bỏ kể từ ngày 12/08/2016.

HƯỚNG DẪN:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

TẢI MẪU 08-MST THEO TT 95 TẠI ĐÂY

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *