Home / HTKK

HTKK

Tải phần mềm HTKK mới nhất 2019 phiên bản 4.1.4

Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.4 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC …

Read More »

Phần mềm kê khai thuế HTKK 4.1.2 (Mới nhất)

Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài và lệ phí môn bài. Cập nhật phiên bản mới nhất 16/01/2019 …

Read More »