Home / Biểu mẫu / File Excel mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất 2019

File Excel mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất 2019

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm chi trả tiền lương, tiền công (thu nhập). Do vậy tổ chức chi trả thu nhập cần tính số thuế TNCN phải khấu trừ để trích nộp trước khi thanh toán tiền lương.

>> Tải File bảng tính thuế TNCN mới nhất 2019

Nguồn: Kế Toán Thiên Ưng

About admin

Check Also

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019

Sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *