Home / Kế toán / Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

– Doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân công ty hoặc người ngoài công ty?

– Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào?

*Trường hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp

*Bao gồm:

– Tài khoản giám đốc

– Tài khoản nhân viên khác trong công ty

*Xử lý:

+Một xem là khoản công ty mượn

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

– Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388

– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112

+Hai xem là khoản tạm ứng

– Lập giấy để nghị tạm ứng

– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 112

– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/ Có TK 141

*Trường hợp 02: chuyển tiền từ tài khoản Cá nhân vào tài khoản công ty

*Bao gồm:

– Tài khoản giám đốc

– Tài khoản nhân viên khác trong công ty

*Xử lý: công ty cá nhân mượn

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân

– Lập phiếu chi tiền cho vay: Nợ TK 1388/ Có TK 111

– Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 112/ Có TK 1388 

+Hai xem là khoản tạm ứng

– Lập giấy để nghị tạm ứng

– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 111

– Lập thủ tục tiền hoàn ứng: Nợ TK 112/ Có TK 141

*Trường hợp 03: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại doanh nghiệp

*Xử lý:

+Một xem là khoản công ty mượn nên giờ trả lại

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

– Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388

– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112

+Hai xem là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa – Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại

– Lập giấy để nghị thanh toán

– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 331/ Có TK 112,111

– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111,112/ Có TK 331

+Ba xem như là họ tạm ứng tiền hàng nhưng công ty không có khả năng cung cấp nên trả lại tiền cho họ hoặc xem đó là khoản ký quỹ

– Lập hợp đồng nguyên tắc, biên bản hủy hợp đồng, biên bản trả lại tiền ký quỹ

– Lập phiếu chứng từ thu tiền: Nợ TK 111,112/ Có TK 131,3386

– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 131,3386/ Có TK 112,111

Nguồn: WebKetoan

About admin

Check Also

VIDEO 100 CÁCH TĂNG DS BÁN HÀNG

MIỄN PHÍ bộ khóa học 18 video 100 cách tăng doanh số thần kì cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *