Home / Biểu mẫu

Biểu mẫu

Mẫu giấy đi đường mới nhất

mau-giay-di-duong-moi-nhat

Đơn vị:…….                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBộ phận:…….                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số:…………… Cấp cho: ……………………………..……………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….. Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………… Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm……………… Từ ngày……… …

Read More »

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-moi-nhat

CÔNG TY CỔ PHẦN…                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       …                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Số: …                                                       …, ngày … tháng … năm 2019 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN… Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt …

Read More »

Mẫu xác nhận lương mới nhất 2019

mau-xac-nhan-luong-moi-nhat

Mẫu xác nhận lương nhằm mục đích chứng minh thu nhập thực tế của người lao động tại doanh nghiệp. BlogKetoan.net xin giới thiệu với các bạn mẫu xác nhận lương này để tham khảo. >> Tải mẫu Giấy xác nhận lương mới nhất

Read More »